Begravning

 

När sorgen drabbar en är det samtidigt mycket praktiskt som skall ordnas. Ta kontakt med församlingskansliet eller prästen när du vill boka en begravning.

 

Gravkontoret i Jakobstad sköter om gravplats och gravgrävning.

 

Gemensamma anvisningar för begravningar i någon av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet: Råd och hjälp till anhöriga.

 

Framme vid altaret i kyrkan. En kista med blomsterhyllningar.