Purmo församlings missionärer

Purmo församling stöder särskilt Rut Åbacka i Kenya och Andrey och Christina Heikkilä i Ryssland.         

Rut Åbacka är utsänd av Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland och arbetar med diakonala projekt i västra Kenya.

 

Andrey och Christina Heikkilä är utsända av Finska Missionssällskapet och arbetar inom den Ingermanländska kyrkan i St Petersburg, Keltto. Till familjen hör också barnen Timoteus, Anastasia och Evelina.       

Familjen Heikkiläs rundbrev

 

Rut Åbacka
Rut Åbacka
Familjen Heikkilä
Familjen Heikkilä