Stöd och hjälp via diakonin

Diakonin ger hjälp och stöd genom att lyssna och tillsammans söka fungerande lösningar i din livssituation.

Ta kontakt

  • om du vill samtala
  • om du behöver ekonomisk hjälp
  • om du behöver hjälp med kontakten till olika instanser

Du kan besöka mig på församlingens kansli i prästgården. Det går också bra att ringa eller sända sms så kommer vi överens om tid och plats.

T.f. Diakoniarbetare Natascha Kanckos, 040 3100 463, natascha.kanckos@evl.fi.

Aspegrensvägen 2, 68930 Purmo

tf diakon och ungdomsledare
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

Diakonimottagning onsdagar kl. 12-14 i prästgården.