De förtroendevalda i Purmo församling är medlemmar i församlingsrådet eller i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige.

Purmo församlingsråd har åtta medlemmar och i kyrkofullmäktige har Purmo tre representanter.

B D F G K L M N S Å

B


Gun-Marie Backlund
medlem i församlingsrådet


D


Fredrik Djupsjöbacka
medlem i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige


F


Mathias Forsblom
medlem i församlingsrådet


G


Therése Granvik
medlem i församlingsrådet


K


Mats Källman
medlem i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige


L


Gerd Långnabba
medlem i församlingsrådet


Jonas Löv
medlem i församlingsrådet


M


Håkan Mattjus
medlem i församlingsrådet


N


Rejd Nylund
medlem i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige


S


Jan-Erik Sandström
medlem i församlingsrådet


Å


Carola Åman
medlem i församlingsrådet