Skriftskola och konfirmation

Skriftskolan är en del av den undervisning som hör ihop med att man är döpt. Under skriftskoltiden går man igenom grunderna i den kristna tron och vad den innebär. Den som under konfirmationsåret fyller 15 år kan gå i skriftskolan. Också den som inte är döpt kan gå i skriftskola. I så fall döps man före konfirmationen. Undervisningen ordnas som lektioner under vissa lördagar under vintern och som läger på Pörkenäs på sommaren.

Det hör också till att man deltar i ett bestämt antal gudstjänster och andra samlingar i församlingen under det år man går i skriftskola.

Konfirmationen (konfirmation betyder bekräftelse) hålls efter att skriftskolan är slut. Till konfirmationen hör också nattvardsgång.

 

Purmo församlings skriftskola 2017-2018 inleds söndagen den 3.12.2017 i samband med familjegudstjänsten i kyrkan kl. 12. Du som är född år 2003 eller tidigare är välkommen till skriftskolan.

 

Anmälan till skriftskolan 2017-2018

Via länken här nedan kan du anmäla dig till skriftskolan!

Elektronisk anmälningsblankett

 

Mera info om skriftskolan kan du få av kyrkoherde Tomas Portin eller ungdomsledare Natascha Kanckos.

 

Konfirmationsminne