MARIAMOMENT

En öppen grupp för kvinnor. Möjlighet till gemenskap, bön och tillväxt.

Vi träffas varannan onsdag i Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2, 68930 Purmo. Drop-in med kaffe från kl. 19.

På Facebook hittar du oss om du söker på Mariamoment.

Hösten 2017 träffas vi i prästgården följande onsdagar

30.8

13.9

27.9

11.10

25.10

8.11

22.11

 

Övriga tillfällen

Må 2.10 Vi besöker kvinnokvällen i Flynängens bönehus i Kållby, gäst Dana Fagerholm. Träff kl. 18 vid prästgården, samåkning.

Lö 7.10 Kvinnofrukost i Zion.

Lö 18.11 Kvinnodag med bl.a. ulltovning i kyrkhemmet kl. 11-16. Gäst Anette Nyman

Ti 5.12 Självständighetsfest i kyrkhemmet.