MARIAMOMENT

En öppen grupp för kvinnor. Möjlighet till gemenskap, bön och tillväxt.

Vi träffas varannan onsdag i Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2, 68930 Purmo. Drop-in med kaffe från kl. 19.

På Facebook hittar du oss om du söker på Mariamoment.

Våren 2018 träffas vi i prästgården följande onsdagar:

24.1 kl. 19 Bibelsits

7.2 kl. 19 Bönekväll

21.2 kl. 19 Bibelsits

21.3 kl. 19 Cafékväll

4.4 kl. 19 Bibelsits

18.4 kl. 19 Bönekväll

2.5 kl. 19 Cafékväll

 

Övriga tillfällen

Ti 9.1 kl. 19 Kvinnokväll i Kyrkhemmet, gäst Cecilia Forsén.

Må 5.3 kl. 18.30 Utfärd till kvinnokväll i Punsar bönehus, Esse.

On 16.5 Vandring