Ljusstake i Purmo kyrka
Gudstjänster och samlingar

Gudstjänsten

Vi firar gudstjänst varje söndag. I regel hålls gudstjänsten i Purmo kyrka kl. 10, ibland kl. 12. Ca en gång i månaden firar vi dessutom gudstjänst i Åvist bykyrka.

Högmässa, eller gudstjänst med nattvard, firas 1-2 gånger per månad.

Övriga möten och samlingar hålls regelbundet i Emaus bönehus och Åvist bykyrka.

Gudstjänsterna från kyrkan kan följas i realtid via internet.

Tag kontakt

Tomas Portin
T.f. Kyrkoherde
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo