Ljusstake i Purmo kyrka
Gudstjänster och samlingar

Gudstjänsten

Vi firar gudstjänst varje söndag. I regel hålls gudstjänsten i Purmo kyrka kl. 10, ibland kl. 12. Ca en gång i månaden firar vi dessutom gudstjänst i Åvist bykyrka.

Högmässa, eller gudstjänst med nattvard, firas 1-2 gånger per månad.

Övriga möten och samlingar hålls regelbundet i Emaus bönehus och Åvist bykyrka.

Gudstjänsterna från kyrkan kan följas i realtid via internet.

Missionsdagar i Åvist 5-7.1.2018

Trettondagsafton 5.1.2018

19.00 Bibelstudium Namnet Jesus – en tröst, Samuel Erikson.
Predikan: André Djupsjöbacka.
Sångprogram.
Paus med servering. Kollekt till arbetet i Främre Asien.
Mötesledare: Emma Lönnqvist

Trettondagen 6.1.2018, dagsledare: Samuel Erikson

13.00 Högmässa i Åvist bykyrka.
Liturg Tomas Portin, kantor Anna-Karin Johansson, predikant Albert Häggblom. Kollekt till barnen i Kenya.

14.30 Kaffe

15.00 Trettondagseftermiddag
Bibelstudium: Namnet Jesus – en sköld, Samuel Erikson
Om Estland, Edny Fors.
Musikprogram
Kollekt till Estlandsarbetet

16.30 Missionsmiddag i Bykyrkan

17.30 Sång- och missionssamling
Om Samburu, Anna Dahlbacka
Önskesånger
Kollekt till bibelöversättningsarbetet

19.00 Kvällsmöte
Andakt: Trygve Smedman.
Predikan: Magnus Dahlbacka.
Om Etiopien: Jan-Erik Sandström.
Strängband: Samuel Erikson.
Paus med servering. Kollekt till missionsarbetet i Etiopien.

Efteråt Ungdomsjatkot, Edny Fors, andakt, servering.

Söndag 7.1.2018

10.00 Gudstjänst i Purmo kyrka. Kollekt till Kenyamissionen, diakoni och undervisning.

13.00 Möte
Bibelstudium Namnet Jesus – en fröjd.
Andakt: Isak Snickars
Predikan: Bengt Forsblom.
Sångprogram.
Kollekt till praktiska projekt i Kenya.
Paus med servering.
Mötesledare: Brita Jern

frostbitna röda bär

Tag kontakt

Tomas Portin
T.f. Kyrkoherde
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo