Söndagsskola

är ett led i församlingens kristna fostran och alla barn i 4-12 års ålder är välkomna med. I söndagsskolan närmar vi oss bibeltexterna ur en lättförståelig synvinkel, vi sjunger, ber o jobbar med temat på olika sätt. Söndagsskolbarnen deltar i familjegudstjänsterna när sådana ordnas, då hålls ingen söndagsskola.

Vi använder materialet SKATTEN. Om du vill veta mera om materialet kan du bekanta dig med det på http://skatten.nu.

 

Under verksamhetsåret 2018-2019 hålls söndagsskola i Kyrkhemmet invid kyrkan, ca varannan söndag kl.10-11.

Vi startar höstterminen med Gudstjänst för stora och små sö 7.10.2018 kl. 10 i kyrkhemmet.

Sö 18.11 kl 10 är det också Gudstjänst för stora och små i kyrkhemmet.

1 Advent den 2.12 kl. 10 blir det familjegudstjänst i kyrkan.

 

 

 

Skatten

Skatten är ett material som är utarbetat för barngrupper. Nu använder vi Skatten i söndagsskolan i Purmo församling. Är du intresserad av att vara med i arbetet? Vi behöver flera medarbetare.

T.f. Diakon
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

Diakonimottagning onsdagar kl. 12-14 i prästgården.