Söndagsskola

är ett led i församlingens kristna fostran och alla barn i 4-12 års ålder är välkomna med. I söndagsskolan närmar vi oss bibeltexterna ur en lättförståelig synvinkel, vi sjunger, ber o jobbar med temat på olika sätt. Söndagsskolbarnen deltar i familjegudstjänsterna när sådana ordnas, då hålls ingen söndagsskola.

 

Under verksamhetsåret 2017-2018 hålls söndagsskola i Kyrkhemmet invid kyrkan, ca varannan söndag kl.10-11.

Vi startar terminen sö 24.9 kl. 10. Den söndagen blir det missionslunch i kyrkhhemmet efter gudstjänsten, så dit är också alla söndagsskolbarn och deras familjer välkomna!

Övriga söndagsskolsöndagar hösten 2017: 8.10, 22.10, 5.11 och 19.11.

Söndagen den 3.12, 1 Advent, har vi familjegudstjänst i kyrkan kl. 12. Välkomna dit!

 

 

Skatten

Skatten är ett material som är utarbetat för barngrupper. Nu kommer vi att börja använda Skatten i söndagsskolan i Purmo församling. Är du intresserad av att vara med i arbetet? Vi behöver flera medarbetare så ta gärna kontakt med Natascha Kanckos, tfn 040 3100 463.

Ett informationstillfälle ordnas i kyrkhemmet onsdagen den 6.9 kl. 18.00. Välkommen med!

Affisch

Tag kontakt

Natascha Kanckos
tf diakon och ungdomsledare
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo