Häftisklubbar

är klubbar för dig som går i årskurs 1-6!

 

Programmet består av lek o aktivitet, sång o musik, andakt o bön. De är en del av den kristna fostran som församlingen ger.

I klubbarna träffas man 1 h/gång och det här verksamhetsåret samlas vi i :

 

  • Kyrkhemmet varannan tisdag (udda veckor) kl. 15.30-16.30. Start 16.1.2018. OBS! Tiden i Kyrkhemmet ändrar alltså från 15 till 15.30!
  • Åvist bykyrka, varannan tisdag (jämna veckor) kl. 15.30-16.30. Start 23.1.2018.