Mediekampanjen Kraft till Förändring

I Mars 2018 är Purmo församling med i kampanjen "Kraft till Förändring" - en kampanj som lokala församlingar och mediemissionsorganisationen IRR-TV ordnar tillsammans. Kampanjen fokuserar på den kristna trons kärnbudskap: Guds nåd och försoning.

I samband med kampanjen delas en bok ut till alla hushåll i Purmo. Livsberättelserna som ingår i boken kan också läsas på kampanjens webbplats www.forandring.fi, så titta gärna in där.