Mediekampanjen Kraft till Förändring

I Mars 2018 är Purmo församling med i kampanjen "Kraft till Förändring" - en kampanj som lokala församlingar och mediemissionsorganisationen IRR-TV ordnar tillsammans. Kampanjen fokuserar på den kristna trons kärnbudskap: Guds nåd och försoning.

I samband med kampanjen delas en bok ut till alla hushåll i Purmo. Livsberättelserna som ingår i boken kan också läsas på kampanjens webbplats www.forandring.fi, så titta gärna in där.

 

Evenemang i Purmo

I Purmo församling ordnar vi Upptäckargrupper, dit speciellt du som vill veta mera om kristen tro är välkommen!

Tillfällen för upptäckargrupperna är torsdagarna 15.3, 22.3, 5.4 och 12.4 kl. 19.30 i prästgården. Det är fritt fram att komma en eller flera gånger!

Lördagen den 24.3 kl. 19 blir det en visafton i Kyrkhemmet tillsammans med Frank Isaksson & co. Vi börjar med en kaffekopp. Inget inträde, frivillig kollekt upptas för arbete i Nepal.

Naturligtvis är du välkommen till alla gudstjänster, evenemang och grupper som träffas i Purmo!

Välkommen!