Mediekampanjen Kraft till Förändring

I Mars 2018 är Purmo församling med i kampanjen "Kraft till Förändring" - en kampanj som lokala församlingar och mediemissionsorganisationen IRR-TV ordnar tillsammans. Kampanjen fokuserar på den kristna trons kärnbudskap: Guds nåd och försoning.

Vill du vara med som frivillig medarbetere för kampanjen i Purmo församling?

Församlingsbor kan fungera i olika uppgifter enligt egna önskemål och gåvor. Om du är intresserad av att vara med får du gärna fylla i vår blankett.