Har du något som du vill att någon i församlingen ber för?

Här nedan kan du fylla i blanketten för böneämnen. Församlingens diakoniarbetare går igenom de böneämnen som kommer in. Du får själv välja om du vill att ditt böneämne skall tas upp i församlingens gemensamma förbön i gudstjänsten eller om du hellre vill att en bönegrupp ber för det.

Be för

Skriv in ditt böneämne här

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.