Allhelgonahelgen 2017 i Purmo församling

 

Torsdag 2.11 kl 14: Nattvardsgång i Purmohemmet. Tomas Portin, Anna-Karin Johansson.

 

Fredag 3.11 kl 19: Andakt med ljuständning i kyrkan för avlidna sedan senaste allhelgona. Medverkar gör Tomas Portin, Anna-Karin Johansson och Natascha Kanckos.

 

Lördag 4.11 kl 10: - Alla helgons dag- Högmässa i kyrkan. Tomas Portin, Anna-Karin Johansson.

Kl 19.30: Möte i Emaus bönehus. Tuomas Anttila och Tomas Portin predikar. Kören Nådens vind från Jakobstad sjunger. Servering.

 

Söndag 5.11 kl 10: Gudstjänst i kyrkan. Tomas Portin, Anna-Karin Johansson.

Kl. 10: Söndagsskola med SKATTEN i kyrkhemmet.

Kl 14: Möte i Emaus bönehus. Tuomas Anttila och Tomas Portin medverkar. Servering.

 

Välkommen!