Min kyrka, församlingsval 2018, logo

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.

Församlingsrådet i Purmo har 8 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige i vår samfällighet har 3 representanter från Purmo.

Läs gärna mera om beslutsfattande i samfälligheten här.

Beslutsfattande och förtroendevalda i Purmo församling.

 

Vill du vara med?

Kandidatnomineringen pågår under sommaren och hösten, fram till 17 september 2018. Är du intresserad av att vara med i arbetet med att hitta kandidater till församlingsvalet, eller vill du själv ställa upp som kandidat? Ta i så fall kontakt till Marianne Eklöv tel. 040 165 6881 eller församlingskansliet på tfn 040 3100 460 eller via e-post purmo.forsamling@evl.fi. Vid församlingskansliet finns alla blanketter som behövs.

 

Enligt kyrklagen är man valbar och kan ställa upp som kandidat om man

1) senast 17.9.2018 har registrerats som närvarande medlem i församlingen

2) är konfirmerad senast 17.9.2018 och fyller 18 år senast 18.11.2018.

3) är känd för sin kristna övertygelse

4) inte är omyndig

5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera

6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten.

Här kan du läsa mera om kandidatuppställningen inför valet.

Församlingsvalet 2018

Förhandsrösta 
6-10.11.2018

Rösta
18.11.2018

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Förteckning över röstberättigade i församlingsvalet

Förteckningen över röstberättigade i församlingsvalet i Purmo församling är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar måndag 3.9.2018 kl. 10-14 och tisdag 4.9.2018 kl. 15-19 på församlingskansliet.

I förteckningen har alla medlemmar som senast på valdagen 18.11.2018 fyller 16 år och som 15.8.2018 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade.

Den som anser sig ha utelämnats ur förteckningen på orätta grunder kan yrka på rättelse. Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt och lämnas in till församlingskansliet senast 6.9.2018 före kl. 16.00.

Valmansföreningar

I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. Listorna kan bestå av en eller flera kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på kyrkans förnyelse eller för att stärka ungas position i kyrkan. 

Valmansföreningar och listor

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 17.9.2018 kl. 16.00 lämnas in till församlingskansliet. Adressen är Purmo församling, Aspegrensvägen 2, 68930 Purmo.

Kansliet är öppet måndagar kl. 9-12 och onsdagar kl. 10-12, samt må 17.9.2018 kl. 13-16.

Alla dokument och bilagor som behövs kan hämtas från församlingskansliet eller skrivas ut via webbplatsen info.församlingsvalet.fi.