Lovsångsmässa

sö 7.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Lovsångsmässa

Helgdag: 5. söndagen i fastan
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 22:1-13, Andra läsningen: Hebr. 9:11-15, Evangelium: Joh. 11:47-53
Tema: Lidandets söndag
Purmo Kyrka
Liturg: Tomas Portin
Predikan: Ralf Salo
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54, 00241
Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Hanna och Mikael Enell


Arrangör

Purmo församling

Se också

to 21.2 kl. 19.30

Åvist bykyrka

sö 24.2 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa
sö 3.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst