Högmässa

sö 24.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Helgdag: Marie bebådelsedag
Texter: Första läsningen: Jes. 7:10-14, Andra läsningen: Rom. 9:2-8, Evangelium: Luk. 1:26-38
Tema: Herrens tjänarinna
Purmo Kyrka
Liturg: Tomas Portin
Predikan: Stig-Olof Fernström
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoarförnyelse, utbildning
och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o Förbundssekreterare Pia Valtanen,
Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)


Arrangör

Purmo församling

Se också

må 18.2 kl. 9.30

Purmo kyrkhem

Familjeklubben

För barn i åldern 0-5 år tillsammans med en vuxen
ti 19.2 kl. 19.00

Purmo kyrkhem

Mariamoment

En grupp för kvinnor
to 21.2 kl. 9.30

Purmo prästgård