Gudstjänst

sö 3.3 kl. 12.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Helgdag: Fastlagssöndagen
Texter: Första läsningen: Jes.58:1-9, Andra läsningen: 1 Kor. 13, Evangelium: Luk. 18:31-43
Tema: Guds kärleks offerväg
Purmo Kyrka
Liturg: Kaj Granlund
Predikan: Kaj Granlund
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kollekt: "För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 20.1 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

2 söndagen efter trettondagen, tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
I samband med högmässan välsignas diakon Tanja Forsblom, samt församlingens nya förtroendevalda.
ti 22.1 kl. 19.30

Åvist bykyrka

fr 25.1 kl. 19.00

Purmo kyrkhem

Kvällsmöte

Kvällsmöte