Avslutningsmöte

sö 6.1 kl. 14.00

Åvist bykyrka

Missionsdagarna i Åvist 4-6.1.2019
En framtid och ett hopp

Predikan: Charles Isaksson
Barnprogram: Mona Wallin
Missionsinfo: Alf Wallin
Andakt: Tryggve Smedman
Musik: Emma Sjölind
Paus

Samlingarna hålls i Åvist bykyrka, Dalabackavägen 5, 68970 Överpurmo.
Bokförsälning från Slef-Media under dagarna.
Missionslotteri.
Arrangörer: SLEF:s avdelning i Åvist, SLEF och Purmo församling


Arrangör

Purmo församling

Se också

må 18.2 kl. 9.30

Purmo kyrkhem

Familjeklubben

För barn i åldern 0-5 år tillsammans med en vuxen
må 18.2 kl. 19.30

Åvist bykyrka

Salamugruppen

Välkommen!
ti 19.2 kl. 19.00

Purmo kyrkhem

Mariamoment

En grupp för kvinnor