Radiogudstjänst

sö 25.11 kl. 10.00 - kl. 11.00

Purmo kyrka

Domsöndagen, tema: Kristus, Herre över allting

Helgdag: Domsöndagen
Texter: Första läsningen: Dan. 12:1-3, Andra läsningen: Upp. 20:11-21: 1, Evangelium: Matt. 25:31-46 (samma text som i första årgången)
Tema: Kristus, Herre över allting
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Musikgrupp: Lovsångsteamet
Kollekt: Kyrkans central för svenska arbetet, radio- och tv-andakter
Textläsare: Hanna och Mikael Enell


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 20.1 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

2 söndagen efter trettondagen, tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
I samband med högmässan välsignas diakon Tanja Forsblom, samt församlingens nya förtroendevalda.
ti 22.1 kl. 19.30

Åvist bykyrka

fr 25.1 kl. 19.00

Purmo kyrkhem

Kvällsmöte

Kvällsmöte