Gudstjänst

sö 11.11 kl. 10.00

Purmo kyrka

25 söndagen efter pingst, tema: Från död till liv

Helgdag: 25. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Pred. 12:1-7, Andra läsningen: 2 Tim. 4:6-8, Evangelium: Luk. 20:27-40
Tema: Från död till liv
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Erikson Stefan
Predikan: Erikson Stefan
Kantor: Granvik Håkan
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Musikgrupp: Jakobstads damkör, led: Ann-Christine Storrank
Textläsare: Gunvor Eklöv
-
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet, Omsorgsarbetet.
-
Övrig information 1: Må kl. 19: Drängstugans personalmöte i prästgården.
Ti kl. 19.30: Bibelsits i Åvist bykyrka.
Fr kl. 18.30: Ungdomssamling i Lyjo.
Sö kl. 10: Gudstjänst för stora och små i kyrkhemmet, Portin, Johansson.


Arrangör

Purmo församling

Se också

lö 19.1 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Skriftskola

Skriftskola
lö 19.1 kl. 10.00

Drängstugan

Drängstugan öppen 10-12

Drängstugan öppen 10-12
sö 20.1 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

2 söndagen efter trettondagen, tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
I samband med högmässan välsignas diakon Tanja Forsblom, samt församlingens nya förtroendevalda.