Högmässa

lö 3.11 kl. 10.00

Purmo kyrka

Alla Helgons Dag, tema: De heligas gemenskap

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: Första läsningen: Jes. 65:23-25, Andra läsningen: Upp. 22:1-5, Evangelium: Matt. 5:1-12
Tema: De heligas gemenskap
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Röd
Purmo Kyrka

Liturg: Portin Tomas
Predikan: Ralf Salo
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Textläsare: Fredrik Djupsjöbacka

Psalmer: 577, 298(tre), 582, 585, 568(koll), 130

Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.

Övrig information
Lö 3.11 kl. 19: Allhelgonamöte i Emaus bönehus, Tomas Klemets, Portin, musikprogram Mikael Lasén och Maria Ellfolk-Lasén.
Sö 4.11 kl. 10: Söndagsskola med Skatten i kyrkhemmet.
- Kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Portin, Johansson.
- Kl. 14: Allhelgonamöte i Emaus bönehus, Gustav Åbonde, sång av Nådens Vind.
Ti 6.11 kl. 13: Kenyamissionsmöte i Emaus bönehus, hemlig gäst.
- Kl. 17: Drängstugans talko.
To 8.11 kl. 14: Andakt i Sisbacka pensionärsbostäder, Portin, Johansson.
Sö 11.11 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Stefan Erikson, Håkan Granvik, Jakobstads damkör.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 18.11 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Gudstjänst för stora och små

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!
må 19.11 kl. 9.30

Purmo kyrkhem

Familjeklubb

Välkommen till Familjeklubben!
ti 20.11 kl. 19.00

Purmo kyrkhem

Verktygsbacken - Samling för föräldrar

Verktygsbacken för föräldrar