Lovsångs- och förbönsmässa

sö 28.10 kl. 19.30

Lovsångs- och förbönsmässa Purmo kyrka

Välkommen!

Helgdag: 23. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jes. 64:4-8, Andra läsningen: Fil. 1:6-11, Evangelium: Matt. 6:14-15
Tema: Förlåt varandra
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo Kyrka

Liturg: Häggblom Hans
Predikan: Häggblom Hans
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Assistenter: Kanckos Natascha
Textläsare: Karola Bodbacka

Kollekt: För Ansvarsveckan, Ekumeniska rådet i Finland

Övrig information
Må 29.10 kl. 19.30: Salamu i Åvist bykyrka.
To 1.11 kl. 19.30: Bibelsits i Åvist bykyrka.
Fre 2.11 kl. 19: Ljuständning i kyrkan till minne av dem som avlidit sedan senaste allhelgona, Portin, Johansson, Kanckos.
Lö 3.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Ralf Salo, Portin, Johansson.
- kl. 19: Allhelgonamöte i Emaus bönehus, Tomas Klemets, Portin, musikprogram Mikael Lasén och Maria Ellfolk-Lasén.
Sö 4.11 kl. 10: Söndagsskola med Skatten i kyrkhemmet.
- Kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Portin, Johansson.
- Kl. 14: Allhelgonamöte i Emaus bönehus, Gustav Åbonde, sång av Nådens Vind.


Arrangör

Purmo församling

Se också

lö 15.12 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Skriftskola

Skriftskola
lö 15.12 kl. 10.00

Drängstugan

Drängstugan öppen 10-13

Drängstugan öppen 10-13
sö 16.12 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

3 söndagen i advent, tema: Bered väg för konungen