Lovsångs- och förbönsmässa

sö 28.10 kl. 19.30

Purmo kyrka

Välkommen!

Helgdag: 23. sunnuntai helluntaista / 23. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 119:162-168, Första läsningen: Jes. 64:4-8, Andra läsningen: Fil. 1:6-11, Evangelium: Matt. 6:14-15
Tema: Förlåt varandra
Purmo Kyrka
Liturg: Häggblom Hans
Predikan: Häggblom Hans
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kollekt: För Ansvarsveckan, Ekumeniska rådet i Finland (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010)
Textläsare: Karola Bodbacka


Arrangör

Purmo församling

Se också

må 22.10 kl. 14.00

Purmo Annan lokal

Café i Föuskällarn

Föreläsning
må 29.10 kl. 19.30

Åvist bykyrka

Salamu

Välkommen!