Gudstjänst

sö 12.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Helgdag: 12. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jes. 2:12-18, Andra läsningen: 1 Joh. 1:8-2:2, Evangelium: Matt. 23:1-12
Tema: Självprövning
Purmo Kyrka
Liturg: Ahlvik Lennart
Predikan: Ahlvik Lennart
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kollekt: För arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet
r.f., (Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
Textläsare: Therese Granvik


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 19.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

13 söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 19.00

Emaus bönehus

Möte

Välkommen!
sö 26.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst