Kvällsmässa

sö 10.6 kl. 18.00 - kl. 19.00

Purmo kyrka

Kvällsmässa, 3 söndagen efter pingst
Tema: Kallelsen till Guds rike

Helgdag: 3. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Hes. 33:30-33, Andra läsningen: Hebr. 12:1-6, Evangelium: Luk. 9:57-62
Tema: Kallelsen till Guds rike
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo Kyrka

Liturg: Granlund Kaj
Predikan: Granlund Kaj
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Textläsare: Robert Blomqvist

Kollekt: Verksamheten på Lärkkulla stiftsgård

Övrig information
To kl. 14: Andakt i Sisbacka pensionärsbostäder.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Stefan Erikson, Granvik.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 19.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

13 söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 19.00

Emaus bönehus

Möte

Välkommen!
sö 26.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst