Gudstjänst

sö 15.4 kl. 12.00 - kl. 13.00

Purmo kyrka

2 söndagen efter påsk, tema: Den gode herden

Helgdag: 2. söndagen efter påsk
Texter: Första läsningen: Mika 7:14-20, Andra läsningen: Hebr. 13:20-21, Evangelium: Joh. 10:1-10
Tema: Den gode herden
Purmo Kyrka
Liturg: Granlund Kaj
Predikan: Granlund Kaj
Kantor: Blomqvist Rolf
Psalmer: 400, 149:5 (treenighetspsalm) 304:6-10, 432 (predikopsalm) 384, 494:4-5
Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54, 00241 Helsingfors, referenslista)
-
Textläsare: Mikael och Hanna Enell
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 19.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

13 söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 19.00

Emaus bönehus

Möte

Välkommen!
sö 26.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst