Gudstjänst

sö 15.4 kl. 12.00 - kl. 13.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Helgdag: 2. söndagen efter påsk
Texter: Första läsningen: Mika 7:14-20, Andra läsningen: Hebr. 13:20-21, Evangelium: Joh. 10:1-10
Tema: Den gode herden
Purmo Kyrka
Liturg: Granlund Kaj
Predikan: Granlund Kaj
Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54, 00241 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Mikael och Hanna Enell


Arrangör

Purmo församling

Se också

fr 23.3 kl. 13.00

Purmo kyrka

sö 25.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst
må 26.3 kl. 19.00

Purmo kyrka

Aktläsning

Läsning ur Bibeln om Jesu lidande och vägen mot kors och uppståndelse