Högmässa

sö 8.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

1 söndagen efter påsk, tema: Uppståndelsens vittnen

Helgdag: 1. söndagen efter påsk
Texter: Första läsningen: Sak. 8:12-13, Andra läsningen: Apg. 13:23-33, Evangelium: Luk. 24:36-49
Tema: Uppståndelsens vittnen
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Purmo Kyrka

Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Textläsare: Gun-Mari Backlund

Kollekt: Luthersk Inremission, evangelisation och diakonal verksamhet

Övrig information
Ti kl. 13: Kenyamissionsgrupp i Emaus bönehus.
To kl. 19.30: Upptäckargrupp - kraft till förändring i prästgården.
Sö kl .12: Gudstjänst i kyrkan, Granlund.


Arrangör

Purmo församling

Se också

lö 21.7 kl. 19.00

Emaus bönehus

Möte

Välkommen!
sö 22.7 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa
sö 22.7 kl. 19.30

Purmo kyrka

Musik i sommarkvällen

Musik i sommarkvällen med: Håkan Granvik, Marguerithe Sandstedt-Granvik och Håkan Mattjus.