Palmsöndagens gudstjänst

sö 25.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Palmsöndagen, tema "Ärans konung på förnedringens väg".

Helgdag: Palmsöndagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 22:2-6, Första läsningen: Jes. 50:4-10 eller Sak. 9:9-10. Andra läsningen: Fil. 2:5-11 eller Hebr. 7:24-27, Evangelium: Matt. 21:12-17 (18-22)
Tema: Ärans konung på förnedringens väg
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå

Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Assistenter: Kanckos Natascha
Textläsare: Konfirmanderna
Kollekt: För SLEF:s missionsarbete, Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f.

Övrig information:

Aktläsningar i Stilla veckan:
I kyrkan kl. 19, måndag-tisdag-onsdag.
I Emaus bönehus kl. 19, måndag-tisdag-onsdag. På tisdagen är Albert Häggblom med.
I Åvist bykyrka kl. 19.30, måndag-tisdag-onsdag: På måndagen är Bengt Forsblom med och håller aktpredikan. Servering.
- Salamugruppen deltar i aktpredikan i Åvist, och fortsätter sedan med sin träff.

Skärtorsdagen kl. 14: Nattvard i Purmohemmet.
- kl. 19: Högmässa i kyrkan, Portin, Johansson.
Långfredagen kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson.
Påskdagen kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson, Kanckos. Påskkören sjunger. Samtidigt söndagsskolans terminsavslutning.
Annandag påsk kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Portin, Johansson.
- kl. 14: Möte i Emaus bönehus, Gun och Hans Sandberg, sångprogram.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet
sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa