Lovsångsgudstjänst

sö 18.3 kl. 19.30

Purmo kyrka

Marie bebådelsdag
Tema: Herrens tjänarinna

Helgdag: Marie bebådelsedag
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 113:1-8, Första läsningen: 1 Sam. 2:1-2, 6-9, Andra läsningen: Rom. 8:1-4, Evangelium: Luk. 1:46-55
Tema: Herrens tjänarinna
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit

Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Forsblom Tomas, Norrbäck Henrik
Musikgrupp: Lovsångsteamet
Textläsare: Therese Granvik

Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoarförnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.


Övrig information
Ti kl. 13: Kenyamissionsgrupp hos Gun Ahlskog i Käcko.
On kl. 19: Mariamoment, cafékväll i prästgården.
To kl. 19.30: Påskkören övar i kyrkhemmet.
- kl. 19.30: Upptäckargrupp i prästgården. Kraft till förändring.
Fr kl. 13: Kort nattvardsmässa i kyrkan, Portin, Johansson.
Lö kl 19: Visafton / konsert med Frank Isaksson & co i Kyrkhemmet. Vi börjar med kaffe. Kollekt.
Sö kl 10: Gudstjänst i kyrkan.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 19.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

13 söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 19.00

Emaus bönehus

Möte

Välkommen!
sö 26.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst