Högmässa

sö 4.3 kl. 10.00 - kl. 11.00

Purmo kyrka

3 söndagen i fastan, tema: Jesus segrar över ondskans makter

Helgdag: 3. söndagen i fastan
Texter: Första läsningen: Jer. 7:23-26, Andra läsningen: 1. Joh. 5:18-20, Evangelium: Joh. 8:46-59
Tema: Jesus segrar över ondskans makter
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Purmo Kyrka

Liturg: Portin Tomas
Predikan: Portin Tomas
Kyrkväktare: Forsman Emma

Kyrkkaffe i kyrkan efter högmässan.

Kollekt: För avlöning av assistenter till handikappade konfirmander. Domkapitlet i Borgå stift

Textläsare: Gunvor Eklöv

Övrig information
Må 5.3 kl. 18.30: Mariamoments utfärd till kvinnokväll i Punsar bönehus.
- Kl. 18.30: Drängstugans personalmöte i prästgården.
- Kl. 19.30: Salamu i Kyrkhemmet.
Ti 6.3 kl. 13: Kenyamissionsgrupp hos Kerstin och Karl-Anders Lasén.
- kl. 19.30: Kraft till förändring, infokväll och planering i Kyrkhemmet.
To 8.3 kl. 14: Nattvard i Sisbacka pensionärsbostäder, Portin, Johansson.
- Kl. 19.30: Projektkör inför påsk startar i Kyrkhemmet, Johansson. Alla intresserade är välkomna med!
- Kl. 19.30: Kvällssamling i Åvist bykyrka, Albert Häggblom.
Sö 11.3 kl. 10: Gudstjänst för stora och små i Kyrkhemmet, Boris Salo, Johansson, musikskolans elever, Kanckos. Efteråt lunch, broilersoppa, 10/5 €.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa