Gudstjänst

sö 25.2 kl. 10.00 - kl. 11.00

Purmo kyrka

2 söndagen i fastan, tema: Bön och tro

Helgdag: 2. söndagen i fastan
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 32:23-32, Andra läsningen: Jak. 1:2-6, Evangelium: Luk. 7:36-50
Tema: Bön och tro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Purmo Kyrka

Liturg: Albert Häggblom
Predikan: Albert Häggblom
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik

Kollekt: För ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom

Övrig information
To kl 14: Andakt i Purmohemmet, Johansson.
Sö 4.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet
sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa