Högmässa

sö 11.2 kl. 10.00 - kl. 11.00

Purmo kyrka

Tema: Guds kärleks offerväg

Helgdag: Fastlagssöndagen
Texter: Första läsningen: Hes. 18:30-32, Andra läsningen: 1 Kor. 13 eller 1 Tim. 2:4-6, Evangelium: Mark. 10:32-45
Tema: Guds kärleks offerväg
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Portin Tomas
Predikan: Ralf Salo
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Forsman Emma

Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp

Textläsare: Gunnar och Eivor Häggman

Övrig information
Idag kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Ralf Salo, Portin, Johansson.
Må kl. 14: Café i Föuskällarn. Gäst är Camilla Skrifvars-Koskinen, temat "Rättvis handel".
- kl. 19.30: Salamugruppen i Åvist bykyrka.
Ti kl. 15-17: Fastlagstisdag: försäljning av ärtsoppa i kyrkhemmet. Inkomsterna går till Gemensamt Ansvar. Pris 6 euro / liter. Ta egna kärl med att sätta soppan i!
On kl. 19.30: Infokväll om kampanjen "Kraft till förändring" i kyrkhemmet.
To kl. 19.30: Kvällssamling i Åvist bykyrka, Portin.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, pred. Per-Erik Häggman, Portin, Johansson, lovsångsteamet.
- kl. 10: söndagsskola med Skatten i kyrkhemmet.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 19.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

13 söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 19.00

Emaus bönehus

Möte

Välkommen!
sö 26.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst