Högmässa

sö 11.2 kl. 10.00 - kl. 11.00

Purmo kyrka

Tema: Guds kärleks offerväg

Helgdag: Fastlagssöndagen
Texter: Första läsningen: Hes. 18:30-32, Andra läsningen: 1 Kor. 13 eller 1 Tim. 2:4-6, Evangelium: Mark. 10:32-45
Tema: Guds kärleks offerväg
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Portin Tomas
Predikan: Ralf Salo
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Forsman Emma

Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp

Textläsare: Gunnar och Eivor Häggman

Övrig information
Idag kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Ralf Salo, Portin, Johansson.
Må kl. 14: Café i Föuskällarn. Gäst är Camilla Skrifvars-Koskinen, temat "Rättvis handel".
- kl. 19.30: Salamugruppen i Åvist bykyrka.
Ti kl. 15-17: Fastlagstisdag: försäljning av ärtsoppa i kyrkhemmet. Inkomsterna går till Gemensamt Ansvar. Pris 6 euro / liter. Ta egna kärl med att sätta soppan i!
On kl. 19.30: Infokväll om kampanjen "Kraft till förändring" i kyrkhemmet.
To kl. 19.30: Kvällssamling i Åvist bykyrka, Portin.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, pred. Per-Erik Häggman, Portin, Johansson, lovsångsteamet.
- kl. 10: söndagsskola med Skatten i kyrkhemmet.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

fr 23.3 kl. 13.00

Purmo kyrka

sö 25.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst
må 26.3 kl. 19.00

Purmo kyrka

Aktläsning

Läsning ur Bibeln om Jesu lidande och vägen mot kors och uppståndelse