Gudstjänst

sö 11.2 kl. 12.00 - kl. 13.00

Åvist bykyrka

Gudstjänst

Helgdag: Fastlagssöndagen
Texter: Första läsningen: Hes. 18:30-32, Andra läsningen: 1 Kor. 13 (samma text som i första årgången) eller 1 Tim. 2:4-6, Evangelium: Mark. 10:32-45
Tema: Guds kärleks offerväg
Åvist bykyrka
Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Textläsare: Jan och Åsa Lönnqvist


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 20.5 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst, kransnedläggning

Pingstdagen, tema "Den Helige Andes utgjutande".
De stupades dag
sö 27.5 kl. 19.30 -20.30

Purmo kyrka

Lovsångsmässa

Gudstjänst
to 31.5 kl. 14.00

Purmohemmet