Gudstjänst

sö 4.2 kl. 10.00 - kl. 11.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Texter: Första läsningen: Mal. 3:1-2, Andra läsningen: 1 Joh. 1:5-7, Evangelium: Luk. 2:22-33
Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit

Liturg: Sandström Jan-Erik
Predikan: Sandström Jan-Erik
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Musikgrupp: Familjebandet

Psalmer: .

Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst

Textläsare: Johan och Marianne Eklöv

Övrig information
On 7.2 kl. 19: Mariamoment, bönekväll i prästgården.
- kl. 19: Slef Emaus årsmöte hos Eivor och Gunnar Häggman.
To 8.2 kl. 14: Andakt i Sisbacka pensionärsbostäder.
Sö 11.2 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Ralf Salo, Portin, Johansson.
- kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Ralf Salo, Portin, Johansson.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa