Högmässa

sö 21.1 kl. 10.00 - kl. 11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Helgdag: 3. söndagen efter trettondagen
Texter: Första läsningen 5 Mos. 32:36-39, Andra läsningen: 2 Kor. 1:3-7, Evangelium: Mark. 1:29-39
Tema: Jesus väcker tro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin

Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland

Textläsare: Mathias Forsblom

Övrig information:
Ti kl. 13: Missionsgruppernas gemensamma terminsstart i kyrkhemmet. Marianne Eklöv medverkar.
On kl. 19: Mariamoment, bibelsits i prästgården.
To kl. 19.30: Slef Åvists årsmöte i Åvist bykyrka.
Sö kl. 10: Gudstjänst för stora och små i kyrkhemmet. Ljuständning för döpta år 2017. Kyrklunch efteråt, pris 10 € för vuxna, 5 € för barn 5-12 år, under 5 år gratis.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet
sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa