Möte

sö 7.1 kl. 13.00

Åvist bykyrka

.

Bibelstudium Samuel Erikson, "Namnet Jesus - en fröjd"
Predikan Bengt Forsblom
Sångprogram
Missionsdagarnas arrangörer: Slef:s avdelning i Åvist, Slef och Purmo församling
Samlingarna hålls i Åvist bykyrka, Dalabackavägen 5, 68970 Överpurmo
Bibelstudiehållare är Samuel Erikson.
Bokförsäljning från Slef-Media under dagarna.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa