Trettondagseftermiddag

lö 6.1 kl. 15.00

Åvist bykyrka

.

Bibelstudium med Samuel Erikson, "Namnet Jesus - en sköld"
Om Estland, Edny Fors
Andakt och sångprogram

Missionsdagarnas arrangörer: Slef:s avdelning i Åvist, Slef och Purmo församling
Samlingarna hålls i Åvist bykyrka, Dalabackavägen 5, 68970 Överpurmo
Bibelstudiehållare är Samuel Erikson.
Bokförsäljning från Slef-Media under dagarna.


Arrangör

Purmo församling