Kvällsmöte

lö 6.1 kl. 19.00

Åvist bykyrka

.

Predikan Magnus Dahlbacka
Om Etiopien, Jan-Erik Sandström
Andakt och strängband
Servering

Missionsdagarnas arrangörer: Slef:s avdelning i Åvist, Slef och Purmo församling
Samlingarna hålls i Åvist bykyrka, Dalabackavägen 5, 68970 Överpurmo
Bibelstudiehållare är Samuel Erikson.
Bokförsäljning från Slef-Media under dagarna.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 19.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

13 söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 19.00

Emaus bönehus

Möte

Välkommen!
må 20.8 kl. 19.00

Purmo prästgård

Drängstugans personalmöte

Drängstugans personalmöte