Högmässa

sö 10.12 kl. 10.00

Purmo kyrka

2 söndagen i advent. Tema: Din konung kommer i härlighet

Helgdag: 2. söndagen i advent
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 80:15-20, Första läsningen: Jes. 44:6-8, Andra läsningen: Jak. 5:7-11, Evangelium: Luk. 17:20-24
Tema: Din konung kommer i härlighet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå

Liturg: Sandström Jan-Erik
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Textläsare: Karola Bodbacka

Kollekt: För att stöda församlingar och organisationer i arbetet bland missbrukare och deras närstående, KRAN r.f.

Övrig information:
Idag kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Sandström, Blomqvist.
Tisdag kl. 13: Kenyamissionsgruppens julkaffe i Sisbacka pensionärsbostäder. Jan-Erik Sandström medverkar.
-kl. 19: Drängstugans personaljulfest i kyrkhemmet.
Torsdag kl. 14: Andakt med julkaffe i Sisbacka pensionärsbostäder, Portin, Johansson.
- kl. 18.30: Dagklubbens julfest i kyrkhemmet.
Lördag kl. 19: Julkonsert i kyrkan, Tom Käldström m.fl.
Söndag kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
- kl. 14: Byajulfest i Åvist bykyrka.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

fr 23.3 kl. 13.00

Purmo kyrka

sö 25.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst
må 26.3 kl. 19.00

Purmo kyrka

Aktläsning

Läsning ur Bibeln om Jesu lidande och vägen mot kors och uppståndelse