Högmässa

sö 10.12 kl. 10.00

Purmo kyrka

2 söndagen i advent. Tema: Din konung kommer i härlighet

Helgdag: 2. söndagen i advent
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 80:15-20, Första läsningen: Jes. 44:6-8, Andra läsningen: Jak. 5:7-11, Evangelium: Luk. 17:20-24
Tema: Din konung kommer i härlighet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå

Liturg: Sandström Jan-Erik
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Textläsare: Karola Bodbacka

Kollekt: För att stöda församlingar och organisationer i arbetet bland missbrukare och deras närstående, KRAN r.f.

Övrig information:
Idag kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Sandström, Blomqvist.
Tisdag kl. 13: Kenyamissionsgruppens julkaffe i Sisbacka pensionärsbostäder. Jan-Erik Sandström medverkar.
-kl. 19: Drängstugans personaljulfest i kyrkhemmet.
Torsdag kl. 14: Andakt med julkaffe i Sisbacka pensionärsbostäder, Portin, Johansson.
- kl. 18.30: Dagklubbens julfest i kyrkhemmet.
Lördag kl. 19: Julkonsert i kyrkan, Tom Käldström m.fl.
Söndag kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
- kl. 14: Byajulfest i Åvist bykyrka.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet
sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa