Högmässa

sö 26.11 kl. 10.00

Purmo kyrka

Domsöndagen. Tema: Kristus, Herre över allting

Helgdag: Domsöndagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 143:1-10, Första läsningen: Mal. 3:19-20, Andra läsningen: 1 Kor. 15:22-28 eller Hebr. 12:18-25, Evangelium: Matt. 25:31-46 (samma text som i första årgången)
Tema: Kristus, Herre över allting
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Forsman Emma

Kollekt: SLEF - missionsarbetet

Övrig information:
Idag kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka.
To 30.11 kl. 14: Andakt i Purmohemmet, Portin, Johansson.
- kl. 19.30: Projektkören övar i kyrkhemmet, Johansson.
- kl. 19.30: Auktion i Åvist bykyrka.
Lö 2.12 kl. 10-14: Drängstugans julöppning. Kaffe och pepparkaka, julstallet öppet.
Sö 3.12 kl. 12: Familjegudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson. Häftis- och söndagsskolbarnen, projektkören. Glögg och pepparkaka efteråt. Skriftskolstart.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 19.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

13 söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 19.00

Emaus bönehus

Möte

Välkommen!
sö 26.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst