Salamugruppen

må 20.11 kl. 19.30

Åvist bykyrka

Missionsgrupp

Salamugruppen är en kvinnogrupp som vill bidra till missionen via Svenska Lutherska Evangeliföreningen genom vår kaffekassa. Vi träffas ca var tredje måndag kl 19.30 i Åvist bykyrka eller i kyrkhemmet. Välkommen med!


Arrangör

Purmo församling

Se också

må 5.3 kl. 19.30

Purmo kyrkhem

Salamugruppen

Salamu - en grupp för missionen