Gudstjänst

sö 12.11 kl. 10.00

Purmo kyrka

Tjugotredje söndagen efter pingst. Tema: Förlåt varandra

Helgdag: 23. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 119:162-168, Första läsningen: 1 Mos. 13:5-11, 14-16, Andra läsningen: 1 Petr. 3:8-12, Evangelium: Matt. 18:15-22
Tema: Förlåt varandra
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik

Kollekt: Luthersk Inremission, Inremissionshemmet

Textläsare: Rejd Nylund

Övrig information:
On kl. 17-21: Talkokväll vid Drängstugan.
To kl. 14: Andakt i Sisbacka pensionärshem, Portin, Johansson.
- kl. 19.30: Projektkör inför 1 advent övar i kyrkhemmet, Johansson. Välkommen med!
Fr kl. 13: Kort nattvardsmässa i kyrkan, Portin, Johansson, Kanckos.
Lö kl. 11-16: Kvinnodag i kyrkhemmet, bl.a. tovning. Gäst Anette Nyman.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Granlund, Granvik.
- kl. 10: Söndagsskola med Skatten i kyrkhemmet.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet
sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa