Högmässa

lö 4.11 kl. 10.00

Purmo kyrka

Alla Helgons dag. Tema: De heligas gemenskap

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 89:6-8, 16-19, Första läsningen: Jes. 60:18-21, Andra läsningen: Upp. 21:1-4, Evangelium: Matt. 5:1-12 (samma text som i första årgången)
Tema: De heligas gemenskap
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.,
(c/o Patricia Högnabba, Bokarbeta-
regatan 4 A 3, 00170 Helsingfors, FI54 4055 4720 0422 80)
Textläsare: Jonas Löv


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 22.10 kl. 12.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro
to 26.10 kl. 19.30

Åvist bykyrka

Möte

-
sö 29.10 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud