Högmässa

lö 4.11 kl. 10.00

Purmo kyrka

Alla Helgons dag. Tema: De heligas gemenskap

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 89:6-8, 16-19, Första läsningen: Jes. 60:18-21, Andra läsningen: Upp. 21:1-4, Evangelium: Matt. 5:1-12
Tema: De heligas gemenskap
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Röd

Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik

Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.,

Textläsare: Jonas Löv

Övrig information:
Ikväll kl. 19.30: Möte i Emaus bönehus, Tuomas Anttila, Portin. Sång av Nådens Vind.
I morgon kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Tuomas Anttila, Portin, Johansson.
- Kl. 10: Söndagsskola med SKATTEN i kyrkhemmet.
- Kl. 14: Möte i Emaus bönehus, Tuomas Anttila, Portin.

Ti kl. 13: Kenyamissionsgrupp vid Ahlskogs villa, Nars.
On kl. 19: Mariamoment i prästgården.
To kl. 19: Prosteriets sorgegrupp startar i församlingscentret i Jakobstad. Gemensam avfärd från Purmo prästgård kl. 18.20.
Fr 10.11 kl. 18.00 - Lö 11.11 kl. 18.00: Bönedygn för Purmo 24/1. Gemensam start i prästgården fredag kl. 18, avslutning i kyrkan lördag kl. 18. Kontakta Natascha (0403100463) om du vill vara med och be!
-


Arrangör

Purmo församling