Högmässa

sö 29.10 kl. 10.00

Purmo kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud

Helgdag: 21. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 145:8-13, Första läsningen: 5 Mos. 31:6-8, Andra läsningen: Kol. 1:9-11, Evangelium: Luk. 10:1-12
Tema: Jesu sändebud
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Kollekt: För att främja fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.
Kyrkans Utlandshjälp, (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Gerd Långnabba


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 22.10 kl. 12.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro
to 26.10 kl. 19.30

Åvist bykyrka

Möte

-