Högmässa

sö 29.10 kl. 10.00

Purmo kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud

Helgdag: 21. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 145:8-13, Första läsningen: 5 Mos. 31:6-8, Andra läsningen: Kol. 1:9-11, Evangelium: Luk. 10:1-12
Tema: Jesu sändebud
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik

Kollekt: För att främja fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar. Kyrkans Utlandshjälp

Textläsare: Gerd Långnabba

Övrig information:
Ikväll kl. 18: Lovsång och förbön i kyrkan, Portin, Johansson
Må kl. 19.30: Salamu i kyrkhemmet.
To 2.11 kl. 14: Nattvard i Purmohemmet.
Fr 3.11 kl. 19: Ljuständning i kyrkan till minne av de församlingsmedlemmar som avlidit sedan senaste allhelgona. Portin, Johansson, Kanckos.
Lö 4.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin, Johansson.
-kl. 19.30: Möte i Emaus bönehus, Tuomas Anttila, Portin. sång av Nådens Vind.
Sö 5.11 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, pred. Tuomas Anttila, Portin, Johansson.
-kl 14: Möte i Emaus bönehus, Anttila, Portin.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 19.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

13 söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 19.00

Emaus bönehus

Möte

Välkommen!
sö 26.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst