Möte

to 26.10 kl. 19.30

Åvist bykyrka

-

Samuel Erikson predikar.
Sång- och musikprogram.


Arrangör

Slef Åvist

Se också

sö 22.10 kl. 12.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro
sö 29.10 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud