Gudstjänst

sö 22.10 kl. 12.00

Purmo kyrka

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro

Helgdag: 20. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 78:1-8, Första läsningen: Jes. 8:11-15, Andra läsningen: 2 Kor. 1:18-22, Evangelium: Joh. 9:24-38
Tema: Tro och otro
Purmo Kyrka
Liturg: Granlund Kaj
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kollekt: För Ansvarsveckan, Ekumeniska rådet i Finland (PB 210, 00131 Helsingfors,
FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010)
Textläsare: Mats Källman
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 24.12 kl. 14.00

Purmo kyrka

Julbön

4 söndagen i advent, julafton.
må 25.12 kl. 8.00

Purmo kyrka

Julotta

Julmorgonen - Låt oss gå in till Betlehem!
ti 26.12 kl. 19.00 -20.00

Purmo kyrka

Gudstjänst med vackraste julsångerna

De Vackraste Julsångerna