Gudstjänst

sö 22.10 kl. 12.00

Purmo kyrka

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro

Helgdag: 20. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 78:1-8, Första läsningen: Jes. 8:11-15, Andra läsningen: 2 Kor. 1:18-22, Evangelium: Joh. 9:24-38
Tema: Tro och otro
Purmo Kyrka
Liturg: Granlund Kaj
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kollekt: För Ansvarsveckan, Ekumeniska rådet i Finland (PB 210, 00131 Helsingfors,
FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010)
Textläsare: Mats Källman
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 25.2 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

2 söndagen i fastan, tema: Bön och tro
to 1.3 kl. 14.00

Purmohemmet

sö 4.3 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

3 söndagen i fastan, tema: Jesus segrar över ondskans makter