Högmässa

sö 8.10 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Högmässa

Helgdag: 18. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 119:97-104, Första läsningen: Amos 5:21-24, Andra läsningen: Kol. 2:16-23, Evangelium: Mark. 2:18-22
Tema: En kristen människas frihet
Åvist bykyrka
Liturg: Portin Tomas
Predikan: Ralf Salo
Kantor: Rolf Blomqvist
Psalmer: 184, 274, 195, 303 och 166


Arrangör

Purmo församling

Se också

lö 23.6 kl. 12.00 -13.00

Purmo kyrka

Högmässa

Johannes döparens dag, tema: Vägröjaren
sö 24.6 kl. 19.00

Emaus bönehus

Kvällsgudstänst

Femte söndagen efter pingst, tema: Var barmhärtiga
sö 1.7 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst