Högmässa

sö 17.9 kl. 10.00 - kl. 11.00

Purmo kyrka

Femtonde söndagen efter pingst. Tema: Tacksamhet

Helgdag: 15. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 65:2-6, 9, Första läsningen: Jes. 24:14-16, Andra läsningen: 2 Kor. 9:6-15, Evangelium: Joh. 5:1-15
Tema: Tacksamhet
Purmo Kyrka
Liturg: Sandström Jan-Erik
Predikan: Sandström Jan-Erik
Kantor: Granvik Håkan
Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländska människor utomlands och för internationell diakoni i finska
hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Albertsgatan 2 B, 00150 Helsingfors, Nordea FI69 1014 3000 2126 27)
Textläsare: Marianne Sandström


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 16.12 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

3 söndagen i advent, tema: Bered väg för konungen
sö 23.12 kl. 19.00

Purmo kyrka

Gudstjänst med de vackraste julsångerna

Gudstjänst med de vackraste julsångerna
må 24.12 kl. 14.00

Purmo kyrka