Gudstjänst

sö 10.9 kl. 10.00 - kl. 11.00

Purmo kyrka

Fjortonde söndagen efter pingst - tema: Vår nästa

Helgdag: 14. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 112:5-9, Första läsningen: 1 Sam. 24:9-12, 17-21, Andra läsningen: 1 Joh. 3:11-18, Evangelium: Matt. 5:43-48
Tema: Vår nästa
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Predikan: Samuel Erikson
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Kollekt: Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo Finlands ev.luth. Student-
och Skolungdomsmission r.f., (Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors, FI36 8000 1701 2961 14,
referensnummer 9140)
Textläsare: Bjarne och Carola Finnberg
Övrig information: Idag kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, pred. Samuel Erikson, Portin, Johansson.
- Kl. 14: Möte i Emaus bönehus, Samuel Erikson.
Ti 12.9 kl. 15-16: Häftisklubben för barn i åk 1-6 inleder terminen i kyrkhemmet, ledare Natascha Kanckos. Häftisklubben hålls varannan vecka i kyrkhemmet och varannan vecka i Åvist bykyrka. Start i Åvist ti 19.9 kl. 15.30.
On 13.9 kl. 18: Träff för söndagsskolledare och andra intresserade i kyrkhemmet. Info om det nya materialet Skatten. Anmälan till Natascha, 0403100463.
- kl. 19: Mariamoment i prästgården.
To 14.9 kl. 14: Andakt i Sisbacka pensionärshem, Kanckos, Johansson.
- kl. 19.30: Jubileumskören övar i kyrkhemmet, Johansson.
Sö 17.9 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Sandström, Granvik.
- Kl. 14: Sång och musik i Emaus bönehus, Maria Ellfolk-Lasén och Mikael Lasén.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet