Gudstjänst

sö 3.9 kl. 10.00

Purmo kyrka

Trettonde söndagen efter pingst - tema: Jesus vår helare

Helgdag: 13. sunnuntai helluntaista / 13. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 30:3-6, 12-13, Första läsningen: Ordspr. 18:4-8, 21, Andra läsningen: Jak. 3:2-12, Evangelium: Matt. 12:33-37
Tema: Jesus vår helare
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Kollekt: För kyrkbygge i Fatick, Senegal. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsing-
fors, referenslista)
Textläsare: Johan och Marianne Eklöv

Övrig information:
Idag kl. 14: Möte i Emaus bönehus, Bengt Forsblom. Samuel Forsblom medverkar på trumpet.
I morgon kl. 9.30-11.30: Familjeklubben i kyrkhemmet, terminsstart. Ledare Natascha Kanckos. För barn i åldern 0-5 tillsammans med föräldrar.
Torsdag kl. 14: Andakt i Purmohemmet, Portin, Johansson.
-kl. 19.30: Start för en jubileumskör inför församlingens 150-årsjubileum som firas 1.10. Jubileumskören övar varje torsdag i september i kyrkhemmet, ledare Anna-Karin Johansson. Alla sångglada välkomna med!
Söndag kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson.
-kl 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Portin, Johansson.
-kl 14: Möte i Emaus bönehus, Samuel Erikson.

Purmo församling efterlyser förslag på logo och slogan! Lämna in förslagen senast 17.9, vinnarna belönas med presentkort till Uffes på söndagsbuffé för 2 pers. Söndagen den 1.10 firas församlingens 150-års jubileum, och då hoppas vi kunna berätta vad vi har för logo och slogan.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

to 21.2 kl. 19.30

Åvist bykyrka

sö 24.2 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

2 söndagen före fastetiden, tema: Sådden av Guds ord
sö 3.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Fastlagssöndagen, tema: Guds kärleks offerväg