Högmässa

sö 6.8 kl. 12.00

Purmo kyrka

Nionde söndagen efter pingst -tema: Sanning och sken

Helgdag: Nionde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 92:5-10, 13-16, Första läsningen: 1 Kung. 18:21-26, 36-39, Andra läsningen: Hebr. 4:1-2, 9-13, Evangelium: Matt. 7:13-14
Tema: Sanning och sken
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo Kyrka
Liturg: Granlund Kaj
Predikan: Granlund Kaj
Kantor: Nina Djupsjöbacka
Kollekt: För att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt i Indonesien. Gide-
oniterna i Finland r.f., (Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä, FI81 8000 1600 1824 07)
Textläsare: Fredrik Djupsjöbacka
Övrig information: Sö 13.8 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan, Lampa, Johansson.
- kl. 19.30: Möte i Emaus bönehus, Albert Häggblom, sång Raimo och Boris.
---


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet
sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa