Gudstjänst

sö 25.6 kl. 19.00

Emaus bönehus

Tredje söndagen efter pingst - tema: Kallelsen till Guds rike

Helgdag: Tredje söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 18:17-20, 26-29, Första läsningen: Sak. 1:3-6, Andra läsningen: 1 Kor. 1:26-31, Evangelium: Luk. 19:1-10
Tema: Kallelsen till Guds rike
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Emaus bönehus
Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kollekt: Kenyamissionen
Textläsare: Mikael Lasén
Övrig information: To kl. 14: Andakt i Purmohemmet, Kanckos, Johansson.
Fr kl. 20: Ungdomskväll i Lyjo, Lassila.
Sö 2.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin, Johansson. 50-årskonfirmanderna deltar.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet
sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa